Tävlingsreglemente

Tävlingsreglemente (Rev 2023-08-15)

Utskrifts vänligt format

Grand Prix Zoom 8

1.1 Grand Prix systemet.

1.2 Grand Prix seglingar.

1.3 Grand Prix seriens rankinglista.

1.4 Poängberäkning.

1.5 Uttagning till mästerskap.

1.6 Rekommendation till arrangör.

1.1 Grand Prix systemet

Kvalificerade till Grand Prix serien (GP-serien) är alla med medlemskap i Svenska Zoom8 Förbundet. Tävlingsserien genomförs enligt Svenska Zoom8 Förbundets tävlingsreglemente. Gemensam start för killar och tjejer tillämpas i GP-serien. GP-seriens rankinglista skall vid behov utgöra grund för uttagning till internationella mästerskap.

Efter GP seriens sista deltävling utdelas ett vandringspris till den som vunnit rankingen, vilket baseras på rankinglista Mixed.

1.2 Grand Prix seglingar

Varje år genomförs en GP-serier, en helårsserie. Serien omfattar totalt 3-5 st GP-tävlingar.  Antalet fastställs av styrelsen årligen. Seglingarna kan med fördel arrangeras tillsammans med andra klassförbund eller ingå i arrangerande klubbars ordinarie kappseglingsprogram.

1.3 Grand Prix seriens rankinglista

Från och med 2017 ej barn rankas i serier såsom GP-serien. Detta följer av Svenska Seglarförbundets beslut att seglingen skall implementera ”Idrotten vill”. Ålder för barn är definierad som 0-12 år. Det är först det år du fyller 13 år som du får delta i rankingserier, nationella mästerskap, internationella tävlingar eller bli uttagen till landslag för att tävla på internationella mästerskap.

Rankinglistan upprättas i en Mixed version, dvs en rankinglista med både killar och tjejer, som ej är barn. Separata listor för killar respektive tjejer kan tas fram vid särskilt behov och baseras då på mixed resultaten fast räknade för varje grupp (tjejer respektive killar) för sig.

1.4 Poängberäkning

GP serie beräkning:

För varje GP serie, beräknas ett totalt resultat. Alla ingående delseglingar i en serie räknas in i det totala resultatet. För att en deltävling skall ingå i serien skall det vara minst 8 startade deltagare från minst 3st olika klubbar.

Poängberäkning sker enligt KSR App A med följande korrigering:

• DNE, DNF, DNS, DSQ, BFD, OCS, RAF i kappseglingen tilldelas poäng enligt antalet startande i respektive GP tävling + 1 poäng.

• Om man inte deltar i en GP tävling eller erhåller DNC tilldelas man poängen enligt antalet deltagare i samtliga genomförda GP tävlingar som ingår i serien+ 1. Detta innebär att poängen kan ändras under seriens gång.

• Vid färre än 5 genomförda kappseglingar i serien räknas ingen bort.

– Vid 5-9 genomförda kappseglingar räknas 1 bort.

– Vid 10-14 genomförda kappseglingar räknas 2 bort. 

– Vid 15-19 genomförda kappseglingar räknas 3 bort.

– Vid 20-24 genomförda kappseglingar räknas 4 bort.

– Vid 25-29 genomförda kappseglingar räknas 5 bort. 

– Vid 30 eller fler genomförda seglingar räknas 6 bort.

Rankingberäkning:

All rankingberäkning är baserad på helårsserie, dvs vårserie samt höstserie sammanräknad.  

Alla ingående delseglingar räknas in i rankingsystemet.

Poängberäkning sker enligt KSR App A med följande korrigering:

• DNE, DNF, DNS, DSQ, BFD, OCS, RAF i kappseglingen tilldelas poäng enligt antalet startande i respektive GP tävling + 1 poäng.

• Om man inte deltar i en GP tävling eller erhåller DNC tilldelas man poängen enligt antalet deltagare i samtliga genomförda GP tävlingar som ingår i serien + 1. Detta innebär att poängen kan ändras under seriens gång.  

• Vid färre än 5 genomförda kappseglingar i serien räknas ingen bort.

– Vid 5-9 genomförda kappseglingar räknas 1 bort.

– Vid 10-14 genomförda kappseglingar räknas 2 bort. 

– Vid 15-19 genomförda kappseglingar räknas 3 bort.

– Vid 20-24 genomförda kappseglingar räknas 4 bort.

– Vid 25-29 genomförda kappseglingar räknas 5 bort. 

– Vid 30 eller fler genomförda seglingar räknas 6 bort.

1.5 Uttagning till mästerskap

JNoM  Sverige har rätt att sända 20 flickor och 20 pojkar till JNoM.  

EM  Sverige har enligt de aktuella EM-reglerna rätt att sända valfritt antal seglare till detta mästerskap. Medlemskap i Svenska Zoom 8 Klassförbundet krävs. Vid begränsningar av antalet deltagare kommer en rankinglista enligt ovan att utgöra grund för uttagning till internationella mästerskap.

VM  Sverige har enligt de aktuella VM-reglerna rätt att sända valfritt antal seglare till detta mästerskap. Medlemskap i Svenska Zoom 8 Klassförbundet krävs. Vid begränsningar av antalet deltagare kommer en rankinglista enligt ovan att utgöra grund för uttagning till internationella mästerskap.

1.6 Rekommendation till arrangör

Ansökan om sanktion söks av den arrangerande klubben enligt SSF reglemente.

Inbjudan skall publiceras på Zoom8 förbundets officiella hemsida.

Seglingsföreskrifter upprättas enligt SSF gällande mall för Fleetrace.

Endagstävlingar ska planeras att omfatta tre kappseglingar.

Tvådagarstävlingar ska planeras att omfatta minst fem kappseglingar.

Tredagarstävlingar ska planeras att omfatta minst åtta kappseglingar.

Ingen kappsegling bör påbörjas sista kappseglingsdagen efter kl 15.00. 

Bana

Arrangören kan välja bana utifrån ISAF rekommenderade bantyper.

Banans längd anpassas så att en segling tar 40-50 minuter för första båt.

Tid på sjön

Max 6 timmar på sjön är rekommenderat, ingen begränsning på antal seglingar.

Startlinjens längd

Minsta längd på startlinjen skall vara 1,2 x Antal båtar x Båtlängd(2.6m), överlängd skall i möjlig mån undvikas.

Vindstyrka

En kappsegling bör ej starta om inte blåser en stabil vind med en medelvindstyrka som överstiger 2 m/s över hela banområdet. En kappsegling bör dessutom ej starta om medelvinden överstiger 12 m/s. Alla mätningar av vindstyrka för att göra bedömningar enligt stycket ovan skall ske på högst 3 meters höjd över seglingsvattnet.

Rådande förhållande för seglingsvattnet avgör alltid möjligheten att starta en kappsegling. Detta innebär att det går att kappsegla i lägre vindstyrka där ström, sjö och andra omständigheter tillåter. Vid starkare vindar måste självklart seglingsledaren bedöma huruvida det går att genomföra en säker segling med den tillhands stående säkerhets-organisationen och i det fall seglingsledaren finner att tillräcklig säkerhet ej kan upprätthållas avbryta seglingarna.

Fri pump

Gränsen för fri pump, enligt klassreglerna, är stadigvarande vind över 6 m/s.

Pris för deltagande seglare

Kostnaden för att deltaga på ett 2-dagars kval bör inte överstiga 400 kr/seglare om inte arrangören inkluderar någon gemensam aktivitet för seglarna. Ett tredagars kval bör inte kosta mer än 500 kr/seglare.

Sanktionsavgift.

Förbundets sanktionsavgift för kvalet är 50 kronor per betalande deltagare och skall betalas in av tävlingsorganisationen till Svenska Zoom8 Förbundet.