Tävlingsreglemente

Zoom 8 Grand Prix

Utskrifts vänligt format

Tävlingsreglemente (Rev 2024-01-15)

Innehållsförteckning

1.1 Grand Prix systemet 3

1.2 Grand Prix seglingar 3

1.3 Grand Prix-seriens rankinglista. 3

1.4 Poängberäkning. 4

1.5 Uttagning till mästerskap. 4

1.6 Rekommendation till arrangör 4

1.1 Grand Prix systemet

Kvalificerade till Grand Prix serien (GP-serien) är alla med medlemskap i Svenska Zoom8 Förbundet. Tävlingsserien genomförs enligt Svenska Zoom8 Förbundets tävlingsreglemente (detta dokument).

Från och med 2024 är Zoom8 Grand Prix öppen för både seniorer och juniorer. Senior räknas man som från och med det året man fyller 20 år.

I GP-serien tillämpas gemensam start för killar och tjejer, juniorer som seniorer. Rankinglista baserad på GP-serien skall vid behov utgöra grund för uttagning till internationella mästerskap.

Efter GP-seriens sista regatta utdelas ett junior och ett senior vandringspris till de med lägst junior respektive lägst senior poäng, vilket baseras på totala resultatet.

Juniorrankingen respektive seniorrankingen kommer att utgå från seglarens insamlade poäng i total resultatet. På så sätt behöver arrangören bara ha en gemensam resultatlista.

1.2 Grand Prix seglingar

Varje år genomförs en GP-serier, en helårsserie. Serien bör omfatta totalt 3-6 st GP-regattor. Planera alltid för mer än 30 starter i den planerade serien. Antalet fastställs av styrelsen årligen. Regattorna kan med fördel arrangeras tillsammans med andra klassförbund eller ingå i arrangerande klubbars ordinarie kappseglingsprogram.

De år som SSF står som arrangör för JSM, skall JSM inte ingå i GP-serie. Detta då seniorer inte kan deltaga på JSM. Övriga år då SSF inte är arrangör, seglas öppet klassmästerskap/JSM som skall ingå i GP serien.

1.3 Grand Prix-seriens rankinglista

Från och med 2017 rankas ej barn i serier såsom GP-serien. Detta följer av Svenska Seglarförbundets beslut att seglingen skall implementera ”Idrotten vill”. Ålder för barn är definierad som 0-12 år. Det är först det år du fyller 13 år som du får delta i rankingserier, nationella mästerskap samt bli uttagen till landslag för att tävla på internationella mästerskap.

Totala resultatet upprättas i en mixed version, som resulterar i rankingen för killer/tjejer/juniorer och seniorer, dock ej barn.

1.4 Poängberäkning

För GP-serien beräknas ett totalresultat på samtliga genomförda kappseglingar vid godkända regattor. För att en regatta ska vara godkänd (och resultatet ska räknas in i serien) ska det vara minst 8 deltagare från minst 3 olika deltagande klubbar, oberoende av junior/senior status.

Poängberäkning sker enligt KSR App A med följande korrigering:

  • DNE, DNF, DNS, DSQ, BFD, OCS, RAF i kappseglingen tilldelas poäng enligt antalet startande i respektive GP regatta + 1 poäng.
  • Om man inte deltar i en GP regatta eller erhåller DNC tilldelas man poängen enligt antalet deltagare i samtliga genomförda GP regattor som ingår i serien+ 1. Detta innebär att poängen kan ändras under seriens gång.
  • Vid färre än 5 genomförda kappseglingar i serien räknas ingen bort.
  • Vid 5-9 genomförda kappseglingar räknas 1 bort.
  • Vid 10-14 genomförda kappseglingar räknas 2 bort. 
  • Vid 15-19 genomförda kappseglingar räknas 3 bort.
  • Vid 20-24 genomförda kappseglingar räknas 4 bort.
  • Vid 25-29 genomförda kappseglingar räknas 5 bort. 
  • Vid 30 eller fler genomförda kappseglingar räknas 6 bort.

1.5 Uttagning till mästerskap

JNoM  Sverige har rätt att sända 20 flickor och 20 pojkar till JNoM.  

EM  Sverige har enligt de aktuella EM-reglerna rätt att sända valfritt antal seglare till detta mästerskap. Medlemskap i Svenska Zoom 8 Klassförbundet krävs. Vid begränsningar av antalet deltagare kommer en rankinglista enligt ovan att utgöra grund för uttagning till internationella mästerskap.

VM  Sverige har enligt de aktuella VM-reglerna rätt att sända valfritt antal seglare till detta mästerskap. Medlemskap i Svenska Zoom 8 Klassförbundet krävs. Vid begränsningar av antalet deltagare kommer en rankinglista enligt ovan att utgöra grund för uttagning till internationella mästerskap.

1.6 Rekommendation till arrangör

Ansökan om sanktion söks av den arrangerande klubben enligt SSF reglemente. Och seglingsföreskrifter upprättas enligt SSF gällande mallar för bankappsegling.

Inbjudan skall länkas från Zoom 8 förbundets officiella hemsida (meddela styrelsen/webredaktören).

Endagstävlingar ska planeras att omfatta minst tre kappseglingar.

Tvådagarstävlingar ska planeras att omfatta minst fem kappseglingar.

Tredagarstävlingar ska planeras att omfatta minst åtta kappseglingar.

Ingen kappsegling bör påbörjas sista kappseglingsdagen efter kl 15.00. 

Bana

Arrangören kan välja bana utifrån ISAF rekommenderade bantyper.

Banans längd anpassas så att en segling tar 40-50 minuter för första båt.

Tid på sjön

Max 6 timmar på sjön är rekommenderat, ingen begränsning på antal seglingar.

Startlinjens längd

Minsta längd på startlinjen skall vara 1,2 x Antal båtar x Båtlängd (2.6m), överlängd skall i möjlig mån undvikas.

Vindstyrka

En kappsegling bör ej starta om inte blåser en stabil vind med en medelvindstyrka som överstiger 2 m/s över hela banområdet. En kappsegling bör dessutom ej starta om medelvinden överstiger 12 m/s. Alla mätningar av vindstyrka för att göra bedömningar enligt stycket ovan skall ske på högst 3 meters höjd över seglingsvattnet.

Rådande förhållande för seglingsvattnet avgör alltid möjligheten att starta en kappsegling. Detta innebär att det går att kappsegla i lägre vindstyrka där ström, sjö och andra omständigheter tillåter. Vid starkare vindar måste självklart seglingsledaren bedöma huruvida det går att genomföra en säker segling med den tillhands stående säkerhets-organisationen och i det fall seglingsledaren finner att tillräcklig säkerhet ej kan upprätthållas avbryta seglingarna.

Fri pump

Gränsen för fri pump, enligt klassreglerna, är stadigvarande vind över 6 m/s.

Sanktionsavgift.

Förbundets sanktionsavgift för en regatta är 50 kronor per betalande deltagare och skall betalas in av tävlingsorganisationen till Svenska Zoom 8 Förbundet.